Hình ảnh của Bắp hoa bò Mỹ (Bonless Heel Muscle) - Nebraska- Mỹ
Hàng nhập khẩu từ Mỹ - An toàn, mềm, giòn với những thớ gân ở giữa bắp, giá hợp lý. - Trọng lượng: 1.5 – 2.5kg/sản phẩm - Giá: 315.000 đ/kg - Thanh toán tiền theo trọng lượng thực tế khi giao hàng
Trọng lượng 1,00 kg
330.000 đ
Giá thông thường: 340.000 đ
Bạn tiết kiệm: 10.000 đ (3 %)
gồm VAT cộng với phí vận chuyển
Thời gian giao hàng: sẳn sàng giao hàng

Hình ảnh của Bắp Hoa Bò Mỹ - Excel (Cargill) - Mỹ
Hàng nhập khẩu từ Mỹ - An toàn, mềm, giòn với những thớ gân ở giữa bắp, giá hợp lý. - Trọng lượng: 0.8-1kg/sản phẩm - Thanh toán tiền theo trọng lượng thực tế khi giao hàng
Trọng lượng 1,00 kg
330.000 đ
Giá thông thường: 380.000 đ
Bạn tiết kiệm: 50.000 đ (13 %)
gồm VAT cộng với phí vận chuyển
Thời gian giao hàng: sẳn sàng giao hàng

Sản phẩm đã xem gần đây